20161010_133312


Tomogram boczny końcowego odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Zwężenie szpary międzykręgowej L5/L6 z obecnością zmineralizowanej struktury w kanale kręgowym. Wpuklenie do kanału kręgowego nieznacznie zmineralizowanego krążka międzykręgowego L6/L7


Facebook

  • Google+