KARDIOLOGIA PSÓW I KOTÓW – Echo serca, EKG, Pomiar ciśnienia krwii – Stalowa Wola (podkarpackie, świętokrzyskie).


zdj 2

Z przyjemnością informujemy, że dysponujemy już szerokim wachlarzem badań umożliwiających diagnostykę i monitoring leczenia kardiologicznego.

OFERUJEMY:
- Echo serca
- EKG
- Pomiar ciśnienia krwi
- RTG klatki piersiowej/ serca
- Markery sercowe
- Klatkę tlenową z kardiomonitoringiem podczas hospitalizacji zwierząt w stanie ciężkim
- Diagnostykę i ustalenie schematu leczenia dla konkretnego pacjenta
- Diagnozujemy choroby i ustalamy schematy leczenia dla pacjentów przesyłanych na konsultacje. Leczenie kontynuowane jest przez lekarza prowadzącego, z którym pozostajemy w stałym kontakcie.

Dziękujemy za dotychczasowe zaufanie i owocną współpracę.

 

Badanie kardiologiczne to pierwszy i najważniejszy element diagnostyki chorób serca.

Na badanie kardiologiczne składa się kilka etapów miedzy innymi dokładne osłuchiwanie serca w tzw. punktach głównych (nad poszczególnymi zastawkami serca),osłuchiwanie i omacywanie całej klatki piersiowej, ocena tętna, ciepłoty, ilości oddechów, koloru błon śluzowych, czasu kapilarnego, czy ocena węzłów chłonnych.

Badanie echokardiologiczne to bezbolesne badanie serca, dobrze tolerowane przez psy i koty. Podczas badania pacjent leży na specjalnym stole lub stoi.

Echokardiografia wykrywa zmiany zastawek serca, ocenia pracę mięśnia sercowego, wielkość komór i przedsionków, grubość ścian lewej komory, obecność płynu w worku osierdziowym oraz umożliwia rozpoznanie wad wrodzonych serca.
Badanie jest niezastąpione w diagnostyce bardzo często spotykanych chorób serca MVD (Zwyrodnienia Zastawki Mitralnej) , DCM (Kardiomiopatii Rozstrzeniowej) czy HCM (Kardiomiopatii Przerostowej ) u kotów.

mindray

EKG to graficzny zapis zjawisk elektrycznych zachodzących podczas pracy mięśnia sercowego.

Za wydajną pracę serca odpowiada układ bodźco- przewodzący, który wzbudza i przewodzi impulsy elektryczne w sercu. Składa się na niego węzeł zatokowy (węzeł Keitha-Flacka), węzeł przedsionkowo-komorowy (węzeł Aschoffa-Towary), pęczek Hisa oraz Włókna Purkinjego.
Ważne, aby zachowana była kolejność pobudzenia poszczególnych części serca, najpierw kurczą się przedsionki później komory. Ważny jest rytm, zarówno zbyt szybka jak i zbyt wolna praca serca obniża tzw. pojemność minutowa czyli ilość krwi, którą serce wyrzuca na obwód podczas 1 minuty.
Elektrokardiografia jest niezbędna w diagnostyce tachy- i bradyarytmii.
Dzięki EKG możemy ocenić zaawansowanie zmian chorobowych serca i dobrać odpowiednie leczenie przeciwarytmiczne. EKG jest niezbędne w monitorowaniu i leczeniu np. migotania przedsionków i komór.

Resized_20170609_102634_1503306580217

Pomiar ciśnienia krwi to bardzo ważny czytnik w monitoringu miedzy innymi chorób serca, nerek, nadciśnienia.

Pomiar ciśnienia krwi przy pomocy aparatu oscylometrycznego PETTRUST pozwala szybko i bezboleśnie ocenić ciśnienie skurczowe (SAP),ciśnienie rozkurczowe (DAP), średnie ciśnienie krwi (MAP), oraz tętno pacjenta.
Wg ACVIM (American College of Cardiology ) utrzymujące się dłużej ciśnienie powyżej 150/95 mmHg to nadciśnienie tętnicze. Objawy najczęściej występują u zwierząt starszych i obejmują nagłą ślepotę , wylewy krwawe do przedniej komory oka, oraz objawy neurologiczne jako wynik udaru. Przewlekłe nadciśnienie uszkadza serce i nerki, powoduje zwiększone pragnienie i częstsze oddawanie moczu.

Resized_20170725_121922001_1503298578454

ProBNP i TROPONINA I to markery sercowe bardzo pomocne w diagnostyce chorób serca. Do badania pobieramy próbkę krwi.

Mózgowy peptyd natriuretyczny typu B (BNP) to hormon produkowany w komórkach przedsionka mięśnia sercowego. Podczas choroby serca także komory produkują zwiększoną ilość proBNP.
ProBNP to czuły wskaźnik, który pozwala wykryć chorobę serca zanim wystąpią pierwsze objawy kliniczne z wyprzedzeniem nawet kilkunastu miesięcy!
ProBNP jest bardzo pomocny w różnicowaniu chorób z dusznością, kiedy jednocześnie mamy objawy z układu oddechowego i krążenia.
ProBNP to czuły sygnalizator zagrożenia HCM (Kardiomiopatią Przerostową ) u kotów, prawdziwą udręką hodowców kotów ras predysponowanych np. MainCoon, Persów, Radgolli, Brytyjskich Krótkowłosych.
ProBNP u ras psów predysponowanych np. Dobermanów, Bokserów, Cavalier King Charles Spanieli pozwala wcześnie wykryć i kontrolować choroby serca.
TROPONINA I
Troponina jest czułym wskaźnikiem uszkodzenia, niedotlenienia i martwicy miocytów.
Troponina jest pomocna przy podejrzeniu zawału serca, toksycznego uszkodzenia serca, zapalenia mięśnia sercowego lub urazu ( stłuczenia) serca np. Podczas wypadku samochodowego.

Wykonujac badanie RTG klatki piersiowej możemy ocenić sylwetkę serca, rozmiar tętnic i żył płucnych, zmiany dotyczące rozmiaru i kształtu dużych naczyń klatki piersiowej.

Ważnym czynnikiem diagnostycznym jest pomiar VHS (Vertebral Heart Sum) tj. ocena wielkości serca względem kręgów piersiowych.
Patrząc na RTG klatki piersiowej oceniamy obraz płuc, tchawicy, węzłów chłonnych co ułatwia różnicowanie duszności tła kardiologicznego od nieprawidłowości w układzie oddechowym .

20170821_00001


Facebook

  • Google+