Oferta


INTERNA (choroby wewnętrzne)

Diagnozowanie i leczenie chorób układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, moczowego i nerwowego, leczenie dietetyczne chorób wewnętrznych, prowadzenie leczenia i monitoring zwierząt przewlekle chorych np. na cukrzycę, niewydolność nerek, padaczkę, hospitalizacja pacjentów w ciężkim stanie, w razie konieczności przetaczanie krwi.


EPIZOOTIOLOGIA (choroby zakaźne)

Rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie chorób zakaźnych zwierząt np. parwowirozy, nosówki, kataru kociego itp., wydawanie świadectwa zdrowia oraz paszportów z możliwością wszczepienia czipów.


CHIRURGIA

Diagnostyka chorób kwalifikujących się do leczenia chirurgicznego, zabiegi operacyjne w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym m.in. szycie ran, usuwanie guzów nowotworowych, kastracje samców, sterylizacje samic, zabiegi na otwartej jamie brzusznej, usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego, usuwanie przepuklin, cesarskie cięcia, zabiegi na otwartej klatce piersiowej np. przepukliny przeponowej, tlenoterapia i kardiomonitoring pacjenta w trakcie zabiegu.

Terapia komórkami macierzystymi

Komórki macierzyste wykorzystywane są w leczeniu zwierząt w przypadku znacznej utraty tkanek wywołanych przez urazy, choroby, wady wrodzone lub zabiegi chirurgiczne.

Komórki macierzyste mają specyficzną zdolność podziału i przekształcania się w dowolny typ komórek występujących w tkankach.

Terapia autologicznymi komórkami macierzystymi (czyli własnymi, pobranymi od osobnika podlegającego kuracji) to jedyna metoda leczenia wprowadzona na całym świecie. Jest to terapia bardzo skuteczna, a przede wszystkim bezpieczna. Metody wykorzystujące komórki allogeniczne czy ksenogeniczne (czyli od dawcy innego gatunku) w leczeniu psów, kotów czy koni są od dawna opatentowane.

Jest wiele różnych źródeł komórek macierzystych. Komórki uczestniczące w odbudowie kości chrząstki czy mięśnia sercowego w odpowiedzi na mikro środowisko stawu czy kości mają zdolność różnicowania się do tkanki takiej, jaka jest w danym organie potrzebna. Pobranie tkanki tłuszczowej jest mało inwazyjne i każde zwierzę posiada jej wystarczające ilości. Pobraną tkankę przesyłamy do laboratorium, gdzie w ciągu jednego dnia wyizolowane zostają komórki macierzyste w zawiesinie komórek jądrzastych. Komórki jądrzaste stymulują komórki macierzyste do podziałów i różnicowania się w komórki potrzebne w danym narządzie. Cały proces od momentu pobrania tkanki tłuszczowej do transplantacji wyizolowanych komórek macierzystych trwa 3-4 dni.

Komórki podawane są dostawowo, dościęgnowo, okołokręgowo lub dożylnie, w celu odbudowy organów miękkich, takich jak nerki, serce czy wątroba. Jest to terapia bez skutków ubocznych, ponieważ zastosowane w niej są własne komórki bez dodatkowych związków chemicznych.
Poprawę możemy zaobserwować niekiedy już następnego dnia po przeszczepie, ale pełną regenerację dopiero po 3-4 miesiącach.


ORTOPEDIA

Diagnozowanie urazów kończyn i kręgosłupa (badanie RTG), operacyjne leczenie złamań kości i stawów, stabilizacja odłamów kostnych przy użyciu gwoździ, śrub i płytek kostnych, zakładanie opatrunków usztywniających i gipsowych, diagnostyka i leczenie chorób stawów.

Operacja stawu kolanowego metodą TTA

W naszej Przychodni wykonujemy zabieg operacyjny polegający na zastąpieniu więzadła krzyżowego poprzez zastosowanie metody TTA (Tibial Tuberosity Advancement ). Jest to technika polegająca na przemieszczeniu guzowatości piszczelowej ku przodowi przy użyciu płyty tytanowej oraz tytanowej klatki dystansowej wstawianych na stałe do kolana. Zmienia to biomechanikę stawu kolanowego oraz powoduje, że układ sił w kolanie ulega zmianie. Zasadą tej metody operacyjnej, jest taka regulacja nachylenia kąta stawu kolanowego, aby więzadło krzyżowe, przednie nie było już potrzebne. Zaletą zabiegu TTA jest przede wszystkim brak powstawania zmian zwyrodnieniowych po operacji w ciągu wielu lat życia psa jak również znaczący komfort pacjenta.


OKULISTYKA

Specjalistyczne badanie okulistyczne (badanie odruchu powiekowego, odruchu fotomotorycznego, badanie struktur dodatkowych oka, test Schirmera, test fluoresceinowy, badanie przedniej komory oka, soczewki, dna oka), leczenie zachowawcze chorób gałki ocznej (jaskra, zaćma) zabiegi operacyjne m.in. korekta entropium i ektropium, zabiegi dotyczące migawki, (usunięcie grudek, wypadnięcie gruczołu trzeciej powieki, wywinięcie trzeciej powieki), szycie ran powiek i rogówki, keratotomia, opatrunki spojówkowe, orbitotomia, infekcje podspojówkowe i zagałkowe, repozycja gałki ocznej, usuwanie gałki ocznej.


STOMATOLOGIA

Diagnozowanie chorób zębów i przyzębia, leczenie zachowawcze schorzeń jamy ustnej, ultradźwiękowe usuwanie kamienia nazębnego, ekstrakcje zębów, korekta uzębienia, usuwanie nadziąślaków i nowotworów jamy ustnej, leczenie stanów zapalnych jamy ustnej.


GINEKOLOGIA, POŁOŻNICTWO I ANDROLOGIA

Diagnozowanie schorzeń układu rozrodczego samic i samców, diagnozowanie zaburzeń fizjologii i endokrynologii rozrodu samic i samców, leczenie zaburzeń dotyczących porodu i okresu poporodowego, farmakologiczna kontrola rozrodu, cięcia cesarskie, fachowa opieka nad noworodkami zwierząt towarzyszących, sterylizacja samic, kastracja samców, antykoncepcja, leczenie hormonalne, wyznaczanie najlepszego momentu do krycia, badanie cytologiczne pochwy, testy progesteronowe, vaginoskopia, wczesna diagnostyka ciąży USG, badania przygotowujące samice i samca do krycia, prowadzenie ciąży, diagnostyka i leczenie chorób jąder i prostaty, operacyjne usuwanie ropni i cyst gruczołu krokowego.


DERMATOLOGIA

Diagnozowanie chorób ektopasożytniczych, dermatoz grzybiczych i bakteryjnych, oraz chorób alergicznych i hormonalnych skóry, testy alergiczne, laboratoryjne badanie zeskrobin skórnych i wymazów z uszu, wykonywanie posiewów i anybiogramów, leczenie zaburzeń okrywy włosowej, kąpiele lecznicze, leczenie dietetyczne (diety lecznicze).


PROFILAKTYKA

Szczepienie psów i kotów, odrobaczanie, odpchlanie, zabezpieczanie przed ukąszeniem kleszczy, kąpiele, czyszczenie uszu, korekta pazurów, ustalanie indywidualnych programów profilaktycznych.


Facebook

  • Google+